OPENINGSUREN:

enkel op afspraak

OPENING HOURS:

only by appointment


EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK OF MEER INFORMATIE ?

Vul onderstaand fomulier in en wij  zullen z.s.m. contact met u opnemen!

 

AN APPOINTMENT OR MORE INFORMATION?

Fill in the information below and we will contact you as soon as possible!

 

Minderjarigen worden niet getattoeëerd, ook niet met toestemming van ouders of voogd.

Minors are not tattooed, not even with parental or guardian consent.


NL

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

Minderjarigen worden niet getattoeëerd, ook niet met toestemming van ouders of voogd.

Ik plaats ook geen tatoeage indien je zwanger bent of indien je borstvoeding geeft.

Kinderen onder de 16 jaar en huisdieren zijn niet toegestaan.

Er dient cash betaald te worden.

Er zijn  parkeerplaatsen voor de zaak waar je gratis kan parkeren.

Voor de tattoo sessie start moet je een toestemmingsformulier invullen.

Wees eerlijk over bepaalde allergieën en medische aandoeningen en informeer jezelf over eventuele risico's   die ontstaan door of na het plaatsen van de tattoo.

 

 

VOORSCHOT / ANNULATIE

 

Om een afspraak te bevestigen wordt aan de klant een voorschot gevraagd.

Een afspraak kan op verzoek van de klant, eenmalig, kosteloos naar een andere passende datum worden verzet indien ik daarvan uiterlijk 1 week  voor de initieel geplande datum op de hoogte word gebracht.

Indien de klant een gemaakte afspraak niet nakomt of niet op tijd afzegt, zoals hiervoor aangegeven, zal aan de klant een no-show vergoeding in rekening worden gebracht gelijk aan het reeds betaalde voorschot.

Dezelfde vergoeding zal in rekening worden gebracht indien de overeenkomst door de klant volledig geannuleerd wordt.

Het voorschot kan in geen geval worden terugbetaald.

Bij tijdige annulatie blijft het voorschot 6 maanden geldig.


EN

PRACTICAL INFORMATION

 

Minors are not tattooed, not even with parental or guardian consent.

I also do not place a tattoo if you are pregnant or if you are breastfeeding.

Children under 16 and pets are not allowed.

Payment must be made in cash.

There are  parking spaces in front of the business where you can park for free.

Before the tattoo session starts you must fill in a consent form.

Be honest about certain allergies and medical conditions and educate yourself about any risks  created by or after getting the tattoo.

 

 

DEPOSIT / CANCELATION

 

To confirm an appointment, the customer is asked for an  advance.

At the request of the customer, an appointment can be moved once, free of charge, to another suitable date if I am informed of this no more than 1 week  before the initially planned date.

If the customer does not show up  for an appointment or does not cancel it in time, as indicated above, the customer will be charged a no-show fee equal to the advance already paid.

The same fee will be charged if the agreement is completely canceled by the customer.

Under no circumstances can the advance be refunded.

In case of timely cancellation, the advance will remain valid for 6 months.

BE0787.871.117


Co-operation with

 BARBIER BIZ-ART